Krummelurens DNA

Vi tilbyder et dagligt højt aktivitetsniveau der nøje planlægges ud fra vores års- og aktivitetsplaner. På den måde kan børnene udvikle sig til vidende, kvalificerede personer der forstår at begå sig ansvarligt i et demokratisk samfund. Derudover ønsker vi at de er solidt forberedt til vellykket skolestart.

Krummeluren har fokus på natur og udeliv – vi ser naturen som verdens bedste legeplads. Vi opholder os udendørs, så meget som muligt.

Personalegrupperne er bredt sammensat i forhold til alder, køn, uddannelse og kvalifikationer.

Der arbejdes målrettet på at skabe gode børnegrupper hvor alle børn ”vinder” ved at være en del af fællesskabet. Børnene lærer at omgås andre mennesker med forskellige forudsætninger og behov.

Der lægges stor vægt på et velfungerende forældresamarbejde med fælles referencerammer.

Se og hør vores Krummeluresang her!

[/cs_row][/cs_section]