Børn i udsatte positioner

Hvordan inkluderer vi – og arbejder vi med børn i udsatte positioner – 2017

Barnet inddrages i, – og bidrager til fællesskabet. Bliver set, hørt og anerkendt som den det er – med den mangfoldighed det medfører.

Hvis barnet modtager ”ekstra timer”, så tildeles disse, den gruppe barnet er tilknyttet. Personalet opkvalificeres og samarbejder tværfagligt med relevante fagpersoner.

Barnet inkluderes og møder, som resten af børnegruppen, de daglige aktiviteter, der alle tager udgangspunkt i vores årsplan og læreplaner.

 • Fast struktur og dagsrytme uden megen variation og impulsivitet.
 • Små overskuelige grupper.
 • Tilstræber lavt støjniveau.
 • De voksne tager ansvaret for barnets trivsel.
 • Rolig optræden, OBS på stemmeføring og bevægelser.
 • Minimal skæld ud.
 • Vi opstiller delmål for barnet.
 • Kropsberøring med faste tryk, ingen kilden / kradsen.
 • Stimuli af hud sansen, EKS ”børstning” i samarb. med ergoterapeut.
 • Sansemotorisk træning. EKS. boldspil, gynge, vippe, rullebræt / skøjter, trampolin, hængekøje.
 • Mange udendørs aktiviteter og ophold i naturen.
 • Sang og sanglege.
 • Sproglege, rim og remser.
 • Samarbejder med Holbæk Børnecenter.
 • Bruger piktogrammer / boardmaker.
 • Kendskab og brug af kugle / kæde dyne og pude.
 • Kendskab til, og benytter forskellige udviklingsprofiler, og adfærdsvurderinger.

Hvordan inkluderer og arbejder vi målrettet med børn med sproglige vanskeligheder i Krummeluren – 2017

Barnet inddrages i, – og bidrager til fællesskabet. Barnet bliver set, hørt og anerkendt som det er – og med den mangfoldighed det medfører.
Barnet inkluderes og møder, som resten af børnegruppen, de daglige aktiviteter der tager udgangspunkt i vores årsplan og læreplaner.

 • Samarbejder med talepædagogen.
 • Beskriver og arbejder med barnets sproglige udvikling udfra TRAS systemet.
 • Bruger diverse “ventesituationer” i hverdagen til træning.
 • Daglig samling, hvor ugens remse, sang og sproglege indgår.
 • Højtlæsning til frokost eller frugt.
 • Legeøvelser for læber, tunge og gane.
 • Afspændingsøvelser.
 • Hånd- og fingerøvelser.
 • Øvelser med hele kroppen.
 • Lytteøvelser.
 • Mimikøvelser.
 • Brug af sprogkufferter.
 • Sproggruppe.
 • Tegn til tale.
 • Babytegn.