Børnemiljø og inklusion

Opdragelse til fællesskab og hvorfor inklusion?

Fordi vi siger HURRA for mangfoldighed, og ønsker at give alle børn nødvendige sociale kompetencer med i livet.

I den gode børnegruppe ”vinder” alle børn. De der har det svært, og er udfordret bliver løftet og anerkendt. Samtidig vokser de ”stærke” ved at give et ”nap” til fællesskabet. Det er så fin en oplevelse, at gøre en forskel for – og med andre.

Den gode børnegruppe er karakteriseret ved følgende elementer;

  • Fælles mål.
  • Børnene oplever sig som ”at høre til – og være en del af”.
  • Fælles historie.
  • Fælles opgaver, arbejdsfællesskab – inddragelse er den bedste opdragelse.
  • Rummeligt hierarki i børnegruppen.
  • Positive dominanter.
  • Tydelig voksenledelse der tager ansvar for trivslen i gruppen.

Vi arbejder bevidst på at skabe gode børnegrupper i Krummeluren. I den forbindelse er forældresamarbejdet en absolut afgørende faktor.
Forældre er børnenes rollemodeller og afgørende for hvordan menneskesyn, etik og moral udvikler sig. Børnene er bærere af forældrenes opfattelser, værdier og holdninger til livet og fællesskabet.

Forældrene har et stort og vigtigt ansvar overfor børnegruppens kultur. Og det er vigtigt at forældre påtaler og modarbejder tendenser til sladder, bagtalelse og udelukkelse af kammerater.

I en tid, hvor vi ser megen fokus på MIG – MIN – MIT, vil vi gerne slå et vigtigt slag for VI – OS – VORES.

Det er en vigtig del af det DNA, vi har bygget Krummelurens børnemiljø på.