Gruppeskift

Gruppeskift – Hvornår og hvilke overvejelser ligger til grund for de beslutninger vi træffer, i den forbindelse.

 

  • Gruppeskift sker når barnet ses klar til nye udfordringer og der skeles til sociale relationer, gruppe dynamik samt søskende. I den forbindelse er vi bevidste om at forældrene har et andet fokus end Krummeluren samlet set har. Men også at vi ser barnet i en anden kontekst end forældrene gør. Fødselsdato er ikke nødvendigvis en afgørende faktor.
  • Vi tager udgangspunkt i tilgængelig viden og forskning omkring børns trivsel og udvikling i daginstitutioner. Det fastslås at det optimale er små overskuelige grupper med mange voksne. Disse vilkår får børn til at ”vokse og gro”. På den baggrund ønsker vi ikke at ”bule” børnene sammen, men tilstræber at udnytte vores kvadratmeter, ressourcer og matrikler, så hensigtsmæssigt som muligt. Alt sammen til børnenes bedste.
  • Det er især i små trygge grupper, børn bedst muligt opbygger det fundament, der efterfølgende skal bygges videre på i livet. Vi er endnu ikke stødt på veldokumenteret argumentation for, at det gavner processen at forcere eller ”presse” en udvikling eller et gruppeskift igennem. Selv små ting kan tage tid, og vi ser ikke behov for at ha’ så travlt på børnenes vegne. Hav tillid til at vi ”læser” jeres barn og dets behov i børnehaven.
  • Da vi samtidig er meget opmærksomme på, og vægter hele Krummelurens sammenhængskraft højt, vil børnene fortsat være sammen på kryds og tværs af gruppe og alder. (Morgen, samling, aktiviteter, ture, eftermiddag og forskellige arrangementer). De større børn vil stadig lære at drage omsorg for de yngre – og de små vil fortsat møde de større ”lokomotiver” der kan trække dem frem.
  • Gruppeskift sker i samarbejde med jer forældre, og I er naturligvis altid velkommen til at bede om en samtale, der går specifikt på jeres barn.