Koloni

Generel orientering om vores procedure, når vi planlægger vores koloni:

Vi påbegynder vores forberedelser i midten af marts.
Til vores personalemøder hver fredag, tænker vi i forskellige muligheder til fordeling af børnegrupper;

  • Hvem skal i samme gruppe – hvor – med hvilke voksne og hvorfor.
  • Fordele – ulemper osv.

Herefter går der nogle uger, hvor vi “pusler” rundt med de forskellige “brikker” der er i spil
Der er mange hensyn at tage, og det er en stor, men også meget spændende opgave.
Vi sidder i sagens natur inde med oplysninger om børnene hver især, der skal indgå når vi fordeler børn og voksne i kolonigrupper.

I slutningen af april har vi haft mange grundige overvejelser, og “lander” grupperne, hvor vi ser flest fordele for alle kolonideltagere. Herefter laves kolonimaterialet, og deles ud til jer. Når vi er så langt henne i processen står vi “på mål” for det, vi i fællesskab har besluttet i personalegruppen.
Vi vil gerne lytte til evt. forældreønsker, og forsøge at begunde de valg vi har truffet i forhold til jeres barn. Vi snakker naturligvis ikke om andres børn.

Vi er gennem mange års “kolonihistorie” blevet bekræftet i vigtigheden af at det er Krummeluren der planlægger uge 26.
Forældrene har generelt størst fokus på eget barn – vi har fokus på alle børn.
Derudover har vi et “puslespil” der i år består af 56 “brikker”, der alle skal passe ind, trives og nyde det fælles billede – som man godt kan kalde en koloni.

Evt.:

  • Snak om de store madrasser.
  • Lov ikke jeres børn at de kan sove ved siden af yndlingskammeraten. Det kan godt være vi har planlagt det anderledes.
  • Er jeres barn, efter jeres mening, kommet i en “helt forkert” gruppe, kan i trøste jer med at de mødes på legepladsen kl. 7:30 og vil være sammen til der er sunget fælles godnatsange.