Krummelurens DNA

Hvad er Krummeluren for en “størrelse”?

Vi er et privat børnehus med vuggestue, børnehave og busbørnehave afsnit. Vi er godkendt af Holbæk kommune, også til at arbejde med børn i udsatte positioner.
Vores 4 grupper samarbejder tæt i det daglige, og en række af de planlagte aktiviteterter afholdes i fællesskab.

Personalet modtager jævnligt supervision af psykolog, der støtter og udfordrer os i arbejdet med børnene.

Dagens aktiviteter starter kl. 9:00. Her prioriteres blandt andet sang, rim/remser og sproglege. Herefter tilbydes børnene aldersrelevante aktiviteter i deres grupper.

Åbningstiden er fra kl. 6:00 til kl. 16:30
Har man pasningsbehov derudover, kan det aftales individuelt.

Vi lægger mest vægt på:

I Krummeluren opholder børnene sig i et stimulerende, udfordrende og udviklende miljø. Vi vil hellere lære børnene at begå sig end udstede unødige påbud.

Vi er mest udendørs, nyder lyset, den friske luft, og at der er højt til loftet.
Dette ud fra en viden om at “udelivet” i naturen mindsker stress, sygdom og konflikter børnene imellem. Samtidig styrkes deres motorik, koncentrationsevne og kreativitet optimalt.

Børnene møder få, men klare regler og der stilles krav til dem. De guides i at blive selvhjulpne små selvstændige mennesker.

Personalet motiverer børnene til at mærke og reagere hensigtsmæssigt på egne og andres følelser og behov.
Vi er bevidste rollemodeller og tydelige voksne som tager ansvaret for trivslen i huset.

Vores værdier, det der driver os, er humor, samarbejde, fleksibilitet, nærvær, ansvarlighed, tillid og anerkendelse.

Vi har erfaring i arbejdet med børn der har særlige behov, og vi arbejde ud fra nøje tilrettelagte pædagogiske metoder.

Vi tror på at adfærd kan aflæres – og ny indlæres. Blandt andet arbejder vi med at rose/belønne den ønskede adfærd.

 

Vi arbejder ud fra mottoet: “Skæld ud er ikke opdragende, men nedgørende”

Hvad oplever børnene i Krummeluren?

  • Gennem sang, musik, leg, drama, rim/remser og kreative aktiviteter, stimuleres børnenes fantasi, relationer, motorik og indlæring.
  • Busserne deles mellem vores tre ældste grupper. Der planlægges ture “i det blå” året igennem, for på denne måde at styrke børnenes sanseapperat.
  • Udelivet prioriteres højt i alle grupper, og vi bruger flittigt vores dejlige legeplads, ildsted, urtehave og dyrehave.
  • Vi har madordning og tilbyder forplejning bestående af alsidig sund kost.
  • Vi har temauge hver måned bl.a. for herigennem at udvide den almene børneviden. Her arbejdes med kalenderårets traditioner, hvilket giver børnene indblik i vores kultur.
  • I uge 26 har vi, fra mandag-torsdag, koloni med Maxi gruppen. Fredag er der ikke pasningsmulighed for Maxierne. Resten af huset er åbent som vanligt, mandag-fredag, for de resterende børn i Krummeluren, i uge 26.