Krummelurens læreplaner

Se vores læreplaner her+her

Alle punkter på vores årsplan og aktivitetsplan, kan føres tilbage til vores læreplaner.

Temaugerne:

Demokrati: Kulturelle udtryksformer og værdier.
Læring om vores kultur og værdier og hvordan man indgår i demokratiske processer.

Hygiejne: Krop og bevægelse.
Læring om sundhed/sygdom og hvordan man holder sine bakterier og virus for sig selv. Rengøring, håndvask og toiletbesøg.

Påsken: Kulturelle udtryksformer og værdier.
Læring om påsketradition, kristendommen, foråret, lys og liv.

Lov og orden: Kulturelle udtryksformer og værdier.
Læring om den danske grundlov på børneniveau. Hvad må man/må man ikke, politiet, domstolene og konfliktløsning.

Miljø: Naturen og naturfænomener.
Læring om forurening, genbrug, hvordan vi passer godt på jorden, vores påvirkning af miljøet.

Gamle dage: Kulturelle udtryksformer og værdier.
Læring om vores kultur og levevis gennem tiden, traditioner.

Bondegård: Naturen og naturfænomener.
Læring om dyr, mad, processen fra jord til bord, indsamle og forarbejde naturens spiselige “gaver”, kultur og traditioner.

Kroppen: Krop og bevægelse.
Læring om sundhed, hygiejne, idræt og bevægelse, skellettet, muskler, hjerte, lunger, lever, nyrer, blære, fordøjelse.

Eventyr: Kulturelle udtryksformer og værdier.
Læring om traditioner og kultur, sprogstimulering, kreativitet.

Et andet land: Kulturelle udtryksformer og værdier.
Læring om andre lande og skikke, udvide den almene “børneviden”.

Julen: Kulturelle udtryksformer og værdier.
Læring om traditioner, kultur, sprogstimulering, kreativitet.


Andre punkter på års- og aktivitetsplan, kan også føres tilbage til vores læreplaner.

Den gode stol: Barnets alsidige og personlige udvikling.
Læring om at blive set, anerkendt og stimuleret. At indgå bevidst i en gruppe hvor alle er nødvendige og respekterede. Styrker selvtillid og selvfølelse.

Trin for Trin: Sociale kompetencer.
Læring om sociale og emotionelle kompetencer, at indgå i fællesskaber, kendskab til egne og andres følelser og grænser, acceptere forskelligheder, danne venskaber, konfliktløsning, vise hensyn, bede om hjælp.

Her er jeg og min familie: Barnets alsidige og personlige udvikling.
Læring om hvem er jeg, min familie, bopæl, overblik, accept af forskelligheder, tolerance og forståelse.

Årstiderne: Naturen og naturfænomener og krop og bevægelse.
Læring om at kende naturens / årstidens påvirkning af miljøet, at begå sig udendørs i naturen på en fortrolig, sjov og hensigtsmæssig måde, i alle 4 årstider. Sanseindtryk og oplevelser.

Forskellige dyr: Naturen og naturfænomener.
Læring om hvad der sker i naturen lige netop nu.

De daglige morgensamlinger: Sprog og krop og bevægelse.
Læring om hvordan sproget bruges og udvikles gennem, rim / remser, sang / musik, sanglege, teater, højtlæsning, fælleslege.

 

I øvrigt er der læring om sprog, – og alsidig personlig udvikling i alle vores aktiviteter.

Samt krop og bevægelse i al aktivitet på legearealer og turene ud af huset.