Supervision

Info omkring supervision:

For at holde os pædagogisk fagligt på sporet, udvikle og sætte retning for arbejdet med børnene, kommer børnepsykolog Bent Hougaard ca. 7 gange om året.

Her forestår han supervision af personalet samt leder vores studiegruppe.