Krummelurens vision

Krummeluren skal fortsat være et søgt og velrenommeret børnehus. Dette på baggrund af husets kulter, faglighed, værdier og retning.

Krummeluren har fokus på natur og udeliv. Naturen er verdens bedste legeplads. Vi trives og udvikler sig bedst når der er ”højt til loftet”.

Der inkluderes fortsat familier og børn i udsatte positioner. Vi ønsker at tage et socialt ansvar. Det gælder også i forhold til at tage forskellige praktikanter ind. Det vægtes højt at ”vores” børn ser mangfoldighed, samt lærer at
omgås og forholde sig til mennesker med forskellige forudsætninger.

Børnene skal trives og udvikle sig til vidende, kvalificerede personer, der forstår at begå sig ansvarligt i et demokratisk samfund. De skal være solidt forberedt til en vellykket skolestart og forstå at være i samspil med andre mennesker, på en ”sund” og respektfuld måde.

Årets planlagte aktiviteter tager udgangspunkt i dansk kultur, traditioner og værdier.

Børnene lærer hvordan man kan indgå som en aktiv del af lokalsamfundet. Dette bl.a. ved oplysning om de lokale
foreningers aktiviteter.

Krummeluren har tegnet fadderskab til SOS Børnebyerne, og deltager i ”bag for en sag” til fordel for børns vilkår i Danmark. På den måde mærker børnene glæden ved at hjælpe andre, og at det ikke er alle der har det lige så godt som os selv.

Der lægges stor vægt på et velfungerende forældresamarbejde, med fælles referencerammer. Rammerne tager udgangspunkt i de pædagogiske metoder Krummeluren anvender i det daglige arbejde.

Personalegruppen er bredt sammensat i forhold til alder, køn, uddannelse og kvalifikationer.
Vi kan noget forskelligt, men er samtidig i stand til at arbejde ud fra samme pædagogiske metoder, i samme retning og mod samme mål.
Vi har fælles fagsprog, der bl.a. udvikler sig gennem undervisning. Personalegruppen arbejder teamorienteret, og alles indsats ses nødvendig for at opnå gode præstationer.
Kollegalitetskulturen bygger på arbejdsglæde og tryghed.

Ledelsen lægger mere vægt på medarbejdernes kompetencer, end på uddannelsespapirer.
I Krummeluren er der kort ”komandovej” – og der handles mere end der snakkes.
Ledelsen sikrer tydelig kompetencefordeling i børnehuset, og er ansvarlige for Krummelurens udvikling.

“Vi skal gøre livet til en fest
som den er allerbedst
for vi har plads til alle
både de tykke, – og de smalle”